Channeling workshop ervaringen

Channeling workshop ervaringen

Workshop zelf leren Channelen

In 2007 nam ik deel aan een workshop Zelf leren channelen onder leiding van Francis van Dusseldorp. Aan het einde van de tweede dag vroeg Germain mij verslag te doen van mijn ervaringen, wat ik hierbij doe.

Met welk doel en verwachtingen kwam ik naar de workshop?
Het doel was mijn channeling-vaardigheden te verbeteren.

Waar schorte het aan, wat weerhoudt mij?
– Woorden: tijdens het channelen krijg ik energieen door, die ik op mijn eigen manier onder woorden mag brengen; ik was onzeker over de mate waarin de woorden die ik kies de weergave zijn van de energieen die binnenkomen;
– Ik: en in hoeverre ben ik zelf aan het woord?
– Illusies: Ik ben een meester in het creëren van mijn eigen illusies, wat mij in m’n leven niet gebracht heeft wat ik ervan verwachtte; depressies en ernstige gezondheidsproblemen hebben mij er van overtuigd dat ik er goed aan deed een andere weg in te slaan. Ben ik al channelend niet bezig met het creeren van de zoveelste illusie?
– Meesterschap en de ander: Wij creeren door het gesproken woord; het gesproken woord heeft effect op degene die de woorden ontvangt. Waar begint mijn eigen verantwoordelijkheid en waar houdt die op?
Tijdens de workshop heb ik de volgende antwoorden gekregen op deze vragen.

Woorden
De energieën van de opgestegen meesters die tijdens het channelen doorkomen, hebben hun uitwerking al, ook zonder dat zij onder woorden worden gebracht. Ook een stille meditatie heeft z’n effect; toch willen mensen in de westerse wereld woorden horen, zij denken dat er anders niets gebeurt. Besef bij het geven van woorden aan de energieen dat
– jij en de opgestegen meester één zijn;
– de beperkingen van woorden een typische eigenschap is van de derde dimensie;
– je de vrijheid hebt je eigen woorden te kiezen.

Ik: en in hoeverre ben ik zelf aan het woord?
Vertrouw op je Guidance en spreek vanuit je hart. Verder is het als met een bekende reclameboodschap: een beetje van mezelf en een beetje van Maggi.

Illusies
In 3D kunnen we niet zonder de creatie van illusies. Ook een gechannelde boodschap is in die zin een illusie.

Meesterschap en de ander
Meesterschap houdt mede in dat ik verantwoordelijk ben voor de woorden die ik spreek. Ook ben ik verantwoordelijk voor mijn zwijgen. Ik spreek mijn eigen waarheid. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat het in een ander raakt, en wat de ander met de door mij gesproken woorden doet. Alles omgeven door de uitgesproken intentie dat datgene mag gebeuren wat in overeenstemming is met het Goddelijke plan en de wil van een ieders I am Presence. Aanbeveling van Sanat Kumara: spreek vanuit je hart; woorden die worden gedragen door energie van onvoorwaardelijke liefde missen hun uitwerking niet.

Tot slot
De workshop was eigenlijk een groot feest: het was weer een geweldige ervaring, een beleving van eenheid in liefde.

Haarlem, september 2007

In de Agenda staan de data waarop de Kali workshop en de Germain 13D workshop worden gegeven. Voor meer informatie en aanvraag van inschrijfformulieren: edith@intomastery.nl