Dualiteit: mannelijk en vrouwelijk

Dualiteit: mannelijk en vrouwelijk

Doorgeving van Maria Magdalena

 

Zoals jullie weten was ik de vrouw van Jezus. Toen wij elkaar voor het eerst ontmoetten, was er liefde op het eerste gezicht. En wij hebben ook samen kinderen gekregen. Sinds het begin van de vierde eeuw, nadat het Christelijke geloof tot staatsgodsdienst is gemaakt, is er veel in de Bijbel herschreven , toegevoegd en weggelaten. Sindsdien sta ik in vele kringen bekend als hoer. Dat is het gevolg van de in die tijd toenemende dominantie van de mannelijke energie, waarbij de vrouwelijke energie steeds verder in diskrediet is gebracht. Onze cultuur kent daar vele voorbeelden van. Dames worden wel het ‘zwakke geslacht’ genoemd en heten wispelturig te zijn; denk aan de woorden uit een bekende opera: “donna e mobile”. Mannen zien vrouwen graag op hoge hakken lopen, terwijl bekend is dat deze hakken belemmerend werken bij het aarden en er niet tot gevolg hebben dat de drager ervan stevig op haar benen staat. Wij staan nu op een keerpunt, waarbij de vrouwelijke energie weer meer aandacht mag krijgen.

In Lemurische tijden, toen de mensen nog ‘wandelden met God’, leefden zij als androgyne wezens. Op enig moment zijn zij fysiek gescheiden in mannelijke en vrouwelijke wezens, ieder met hun eigen fysieke kenmerken. Het is hier van belang te weten dat iedere mens, zowel mannen als vrouwen, in potentie dager is van zowel mannelijke als vrouwelijke energieën.

Kenmerken van mannelijke energie zijn bij voorbeeld: rationeel, actiegericht en optreden naar buiten. Vrouwe­lijke energieën worden gekenmerkt door een sterke ontwikkeling van het gevoels­leven, het ontvan­gende aspect en het vermogen zich in te leven in de situatie van anderen. Door de omgeving waarin wij leven worden de mannelijke energieën in de man bekrachtigd en de vrouwelijke energieën in de vrouw. En er zijn – zoals op iedere regel – uitzonderingen: mannen in wie de vrouwe­lijke energieën dominant zijn en die zich vrouw voelen. En er zijn vrouwen in wie mannelijke ener­gieën sterk zijn vertegenwoordigd, wat er toe kan leiden dat zij liever man zouden willen zijn. Een onevenredige verdeling van energieën kan tot gevolg hebben, dat sommige mensen het gevoel hebben in het verkeerde lichaam te zijn geboren.

De uitdaging van deze tijd aan iedere mens, zowel mannen als vrouwen, is om de mannelijke en vrouwelijke energieën in zichzelf in evenwicht, in balans te brengen. Naarmate deze energieën in iedere mens meer in balans komen, wordt dit aspect van de dualiteit – de schijnbare tegenstelling tussen het mannelijke en het vrouwelijke –  geneutraliseerd.

Een passende affirmatie voor wie dit aspect van dualiteit in zichzelf in balans wil brengen:

  • Ik erken de vrouwelijke eigenschappen < benoemen > in mijzelf
  • en ik aanvaard die vrouwelijke eigenschappen als zijnde van mijzelf
  • Ik erken de mannelijke eigenschappen < benoemen > in mijzelf
  • en ik aanvaard die mannelijke eigenschappen als zijnde van mijzelf

© Edith C. Voskamp, Haarlem 21-12-2015

 

In de Agenda staan de data waarop de Kali workshop en de Germain 13D MDB workshop worden gegeven. Voor meer informatie en aanvraag van inschrijfformulieren: edith@intomastery.nl