Godenzonen

Godenzonen

Eens heel lang geleden leefde op Aarde
een Godenzoon
Zijn Vader had Hem daar heen gestuurd
Met de opdracht om
Zichzelf op Aarde te ervaren
En van Zijn ervaringen te leren
Daarom trouwde Hij
Zijn vrouw schonk Hem acht kinderen
Vervuld van Liefde en grote Blijdschap
Zagen Zij samen Hun kinderen opgroeien
Zij speelden, zongen en dansten alle dagen met elkaar
Totdat Zij de leeftijd des onderscheids bereikten
Op hun verjaardag kreeg ieder van hen
Een geschenk van hun Grootvader
De een kreeg Wijsheid, de ander Moederschap,
Vuur, Landbouw en gewassen, de jacht
de Onderwereld, zeeën en wateren
En zang en schone kunsten.
De bedoeling van hun Grootvader was
Dat ieder van hen hun geschenk zou koesteren
En de mogelijkheden ervan verder ontwikkelen
In eendrachtige samenwerking
Maar dat deden zij niet
Zij stonden elkaar en hun Vader naar het leven
Verlangend naar de alleenheerschappij over de Aarde
De Vader werd bang van zijn eigen kinderen
Om te voorkomen dat zij Hem zouden doden
at Hij hen allemaal op
Toen Zijn vrouw weer in verwachting was,
Vluchtte Zij naar een ver eiland
En daar baarde Zij een zoon
Toen deze zoon volwassen was
Doodde hij zijn vader en uit zijn buik
bevrijdde hij al zijn broers en zussen
Dezen waren hun jongste broer heel dankbaar
En aanvaardden Hem als Hun Oppergod Zeus
Zeus hield heel veel van de Aarde
En van de mensenkinderen
Die daar in de wei speelden
Zo af en toe daalde Hij neer op Aarde
En maakte jonge meisjes zwanger
Zo kwamen de Halfgoden op Aarde
Geschapen naar het evenbeeld van hun Vader
Zich geheel bewust van hun Goddelijke oorsprong en gelijkenis
Zij waren ook jaloers
En bang om vermoord te worden door hun gelijken
De Halfgoden werden mensen
Die hun Goddelijke oorsprong vergaten
en millennia lang strijd leverden
In woorden en daden
elkaar plunderend en verkrachtend
Totdat ze hun angsten en jaloezieën hadden overwonnen
In vrijheid er voor kiezend
Goed te zijn voor hun naasten en
Zichzelf en elkander Lief te hebben
En de Goddelijke vonk in zichzelf
Te accepteren als zijnde van henzelf
Als ware Godenzonen

In de Agenda staan de data waarop de Kali workshop en de Germain 13D MDB workshop worden gegeven. Voor meer informatie en aanvraag van inschrijfformulieren: edith@intomastery.nl