Meester Edith

Meester Edith

In 2006 heb ik de boodschap ontvangen dat ik in mijn wezen twee energieën mag verenigen die ik tot dan toe had ervaren als twee uitersten op een energetische schaal. Die twee uitersten zijn: mijn rationele kant, waarmee ik in mijn maatschappelijke loopbaan functioneerde als jurist en informati­cus. En mijn gevoelsmatige en intuïtieve kant, die ik ontwikkelde teneinde het hoofd te kunnen bieden aan een aantal bijzonder lastige gezondheidsproblemen, zowel fysiek als psychisch / emotioneel. Problemen waar de reguliere geneeskunde mij op dat moment niet bij kon helpen. Zo veranderde mijn wereldbeeld en ontstond een steeds groeiende belangstelling voor een esoterische benaderingswijze.

In de loop van de jaren die volgden, zijn inzichten ontstaan over de manier waarop deze twee uitersten zich hier op Aarde manifesteren en hoe ik zelf keuzes kan maken en mezelf kan bevrijden. Bevrijden van wat? Bevrijden van een ballast waarvan ik me stap voor stap, al doende bewust word.

Plato beschrijft in De  Grot de situatie van de mensheid als waren wij gevangen in een grot, vast geketend aan de grond met kettingen. Achter ons schijnt helder licht door de opening van de grot naar binnen. Onze ogen zijn gericht op de achterkant van de grot, zodat wij alleen de schaduwen van onszelf en van anderen kunnen waarnemen. Wij kennen onszelf niet, wij zien alleen de schaduw van onszelf.

Het is de kunst en een uitdaging om ons van die ketenen te ontdoen en ons om te draaien naar het licht. Om vervolgens dat licht in onszelf toe te laten en ons bewust te worden van wie wij waarlijk zijn. Vandaar de aanbeveling van Socrates: ken uzelve.

Hoe kan iemand herkennen dat hij of zij vast zit en geen licht in zichzelf ervaart? Dat kan gebeuren in geval van:

 • Stress
 • Depressiviteit
 • Eenzaamheid
 • Verslaving (drank, drugs, uitgaan, gamen, kopen etc)
 • Gebrek aan concentratie
 • Steeds terugkerende irritatie
 • Bij herhaling voor dezelfde dingen / uitdagingen weglopen
 • Voor iets of iemand bang zijn

De herhaling van een patroon kan een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van iets wat opgeruimd of hersteld mag worden.

Jaren lang heb ik mezelf op verschillende manieren geschoond van vele soorten ballast waarmee ik was behept. Dat opschonen wordt ook wel genoemd: het pad van bewustwording.

Zo kon ik mezelf steeds meer ont-wikkelen tot degene die ik nu ben.

 

Ik hoop nog lang op de Aarde te mogen verblijven en andere mensen te mogen begeleiden die op zoek zijn bij het lopen van hun eigen pad van bewustwording. Dit is een open uitnodiging aan een  ieder die streeft naar meesterschap over zichzelf: Intomastery.

Daartoe bied ik drie wegen aan:

 • Kali workshop (nieuw): Kali is de Godin die onze gebeden vervult , onze wens om afscheid te nemen van gehechtheden en oude patronen die ons niet meer dienen. Hierdoor ontstaat er ruimte in ons bewustzijn om ons hogere Zelf te ervaren en van daar uit vorm en inhoud te geven aan onze intenties, woorden en daden
 • Germain 13D Multi Dimensionale Bewustwording (voorheen Shamballa MDH en NP MDT): deze workshop is gebaseerd op de aanname dat wij allen multidimensionale wezens zijn die leven in een multidimensionale werkelijkheid. Door de eeuwen heen zijn wij vergeten wie wij zijn. Germain heeft aan de mensheid inhoud en vorm gegeven aan een workshop waarin deelnemers de verschillende dimensies opnieuw kunnen ervaren
 • De oordelende mens: bewustwording van het feit dat wij allen oordelende mensen zijn die ons zelf en de werkelijkheid om ons heen zelf creëren door onze intenties, woorden en daden. Wie zich daarvan bewust is, stelle zichzelf de vraag: is datgene wat ik heb gecreëerd ook datgene wat ik werkelijk wil? Wat kan ik veranderen in mijn intenties, woordgebruik en daden om te creëren wat ik wil?

Op deze site vindt u informatie over deze drie wegen op het pad van bewustwording.

 

Over mijn vorming:

2016, 2017 en 2018 verblijf in de ashram van Amma in Kerala, India

bezoeken aan de Kali tempel in Amritapuri

Amrita yoga retreats

2008      Crystal workshop met John Armitage

2006      Gem remedy workshop met John Armitage

2005      NP MDT 13D master teacher met John Armitage

2004      NP MDT 13D master

1999      Europees aanbesteden van ICT

1993      levenskunst, gevoelstherapie en opleidingen

1972      automatisering: ontwerp, ontwikkeling en implementatie

1970      Nederlands recht, RU te Groningen

 

 

edith-voskamp

In de Agenda staan de data waarop de Kali workshop en de Germain 13D MDB workshop worden gegeven. Voor meer informatie: edith@intomastery.nl