Meesterschap

Meesterschap

Intomastery biedt een handreiking aan diegenen die streven naar meesterschap over zichzelf, waarbij oude, zich steeds repeterende patronen worden doorbroken. De verbinding  met het eigen hogere bewustzijn en de universele Bron wordt hersteld. Een leven in liefde en respect voor alle levensvormen ligt binnen handbereik.

Vormen van bewustzijn
Het thans heersende wereldbeeld gaat uit van de vooronderstelling dat er buiten onze fysiek waar­neembare werkelijkheid geen andere realiteit bestaat. De meeste mensen hechten alleen waarde aan datgene wat zij met hun vijf zintuigen kunnen waarnemen. Deze zienswijze wordt gevoed en in stand gehouden door denkpatronen die de universitaire wereld overheersen.

Zo is medisch wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen en genezen van hart- en vaatziekten, kanker en diabetes gebaseerd op analyse van de fysieke waarneembare symptomen, en ook de geboden oplossingen liggen op het vlak van chemie en fysiologie. Dit wereldbeeld wordt geschapen en in stand gehouden door ons brein, ook wel genoemd het waakbewustzijn.

Ons brein, het waakbewustzijn, denkt dat hij degene is die de beslissingen neemt en dat hij de probleemoplosser is. En dat hij bepaalt wat er gebeurt. Echter, wetenschappelijk onderzoek toont aan, dat beslissingen genomen worden voordat het waakbewustzijn ze neemt. En dat ons brein zich daarvan niet bewust is en blijft denken dat hij aan het roer staat, dat hij de beslissingen neemt.

Onderzoek van Norretranders heeft aangetoond dat ons brein zich bewust is van slechts vijftien tot twintig bits per seconde terwijl er miljoenen bits op hem afkomen. Die grote hoeveelheid bits kan ons brein niet verwerken. Als niet ons brein de baas is, wie is het dan wel?

afbeelding-1-meesterschapHet zijn de zich steeds herhalende herinneringen die dicteren wat het bewustzijn ervaart [1]. Zowel ons onder­bewustzijn als ons waakbewustzijn worden aangestuurd door zich steeds herhalende herinneringen die zijn opge­slagen in ons onder­bewustzijn. Het zijn deze herinneringen die bepalen wat wij ervaren. Ons bewustzijn is als een juke­box met een hele stapel singeltjes, waarbij op ieder plaatje een kras zit. Deze krassen zijn zo diep, dat de naald steeds in dezelfde groef blijft hangen. Bij iedere gebeurtenis selecteert ons onder­bewustzijn trefzeker de corresponde­rende single en de naald blijft hangen in een bepaalde groef van bij voorbeeld oud zeer of eenmaal vastgezette overtuigingen. Die groef kan veroorzaakt zijn door allerlei eerdere, onprettige ervaringen. Buiten ons waakbewustzijn om worden onze ervaringen en onze reacties bepaald door de herinneringen die zijn opgeslagen in de spelonken van ons onderbewustzijn, welke mede worden gevoed vanuit een collectief bewustzijn.

afbeelding-2-meesterschapProblemen worden niet veroorzaakt door de omgeving, niet door de wereld om ons heen, maar door onze reacties op signalen uit de buitenwereld. En onze reacties worden gegenereerd door de herinneringen in ons onderbewustzijn, die door bepaalde gebeurtenissen worden aangeraakt [5].

Al wie bereid is om op pad te gaan en zich te ontdoen van hetgeen zich aan ballast bevindt in het onder­bewustzijn, wordt gaandeweg meer gevoed door inspiratie; men verkrijgt een meer open verbinding via het Bovenbewustzijn met de Goddelijke intelligentie, ook wel genoemd de Universele Bron.

 

Hebben wij een guru nodig?

Indien iemand voor zichzelf heeft besloten om op pad te gaan en de Augiasstal van het onderbewust­zijn te reinigen van aldaar opgeslagen herinneringen en overtuigingen, wie leidt hem dan?

Wie is dan de baas?

In ieder geval niet iemand anders. Een ander kan hem hooguit begeleiden en zo af en toe op verzoek een handreiking geven. Degene die op pad gaat, zal zelf moeten lopen en op de kruispunten die hij tegenkomt, zal hij zelf zijn eigen keuzes mogen maken. De Aarde is een planeet van de vrije wil.

Het komt voor dat mensen hun kracht weggeven en zelf geen beslissingen nemen. Zij volgens slaafs op wat een andere mens, een guru of een (lagere) godheid beveelt. Dat is niet de weg die Intomastery voorstaat.

Mensen die ‘stemmen horen’ hoeven zich niet te laten leiden door die stemmen. Je kunt jezelf afvragen: wie heb ik aan de lijn? En: Wil ik wel of niet  gehoor geven aan deze stemmen? Door wilskracht en ervaring kan zich in iedere mens een  zuiver onderscheidingsvermogen in deze ontwikkelen.

De filosofie en werkwijze van Intomastery is er op gericht om mensen die op pad zijn te ondersteunen bij het ont-wikkelen van hun eigen meesterschap, waarbij een ieder individu zich bewust is van en verantwoordelijk weet voor zijn of haar intenties, woorden en daden.

 

Drie wegen, één doel

Intomastery biedt workshops aan die maar één doel hebben:

dat een ieder hier op Aarde mag ervaren wie wij waarlijk zijn: een bron van liefde en mededogen.

Voor zover er verschillen in accenten zijn, is de Kali workshop is gericht op het zuiveren van het onderbewustzijn: de bevrijding van de Ikjes, het ego. Symbool daarvan is de gordel van schedels die de godin Kali draagt. Vol liefde en mededogen helpt de Godin ons bij het schonen van alle lijden en vergoten bloed.

De Germain 13D workshop  is gericht op het openen van het hogere Zelf en de verbinding met Goddelijke liefde en Goddelijke intelligentie via het bovenbewustzijn. Zo krijgen wij toegang tot o.a.  een helende energie die zich in ons lichaam mag verankeren door haar onszelf en anderen te genezen. Tijdens deze workshop oefenen wij ons daarin door middel van ‘hands ON’ sessies.

Het project De oordelende mens geeft met name voedsel aan het waakbewustzijn. Het waak­bewustzijn zal de handreikingen van dit project beter verstaan naarmate het onderbewustzijn tot bedaren is gebracht en de verbinding met het hogere Zelf is hersteld.

 

In de Agenda staan de data waarop de Kali workshop en de Germain 13D workshop worden gegeven. Voor meer informatie en aanvraag van inschrijfformulieren: edith@intomastery.nl.